Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 8. 2015

Poskytnutí informací: Kdo lékaři obecně proplácí účast na klinické studii? Bylo tomu jinak v případě MUDr. xxxxx, jestliže byl do klinické studie zapojen zprostředkovaně přes jinou lékařku? Pan xxxxx žádá o poskytnutí kopie oftalmologických dotazníků, které MUDr. xxxxx dodal pro studii WN 25308/305 nebo pro jiné studie, které se týkají pana xxxxx. Pokud není možné poskytnutí této informace, žádá pan xxxxx o poskytnutí dat vyšetření podle všech oftalmologických dotazníků vyplnění v letech 2012 -2014 tímto lékařem. Žádá o bližší specifikaci, která etická komise se podílela na posuzování jím označené klinické studie.    

Poskytnuté informace:

Ústav vyhověl žádosti uvedené v bodu 1 - lékař je placen zadavatelem klinického hodnocení.
A neposkytuje informace uvedené v bodech 2, 3, 4, neboť tyto informace nemá k dispozici.

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení