Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 11. 2018

Žádost o poskytnutí licence k pěstování konopí pro léčebné použití v rámci zakázky VZSAKL02/2017 a informace o použitých registrovaných odrůdách v rámci této zakázky.  

Poskytnuté informace

Text licence byl žadateli poskytnut. Informace o použitých registrovaných odrůdách byla odmítnuta, neboť takovými informacemi Ústav nedisponuje.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení