Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 2. 2018

Žádost o poskytnutí informací ke zpřístupnění nahlížení do dokumentace.  

Poskytnuté informace

SÚKL umožňuje přístup do správních řízení o stanovení maximální ceny a o stanovení výše a podmínek úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, včetně pravomocných rozhodnutí, prostřednictvím VERSO a datového rozhraní DSŘ.

Přístup do spisů VERSO je dostupný na webových stránkách Ústavu zde: https://verso.sukl.cz/, a to na základě žádosti podepsané elektronickým podpisem, a mohou jej tak využívat všechny fyzické a právnické osoby s elektronickým podpisem. Na daném odkazu je dostupný také návod k použití.

Přístup přes datové rozhraní DSŘ je určen výhradně pro přístup účastníků správního řízení na základě žádosti. Přístup pro externí subjekt znamená kromě získání přístupových údajů také zapojení routeru a vývoj aplikace pro napojení na rozhraní Ústavu.

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení