Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 7. 2018

Žádost o poskytnutí informace, v kolika případech Státní ústav pro kontrolu léčiv uplatnil postup podle § 41 odst. 3 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a na jeho základě se obrátil na Evropskou komisi, včetně poskytnutí dokumentů dokládajících výsledek tohoto postupu.  

Poskytnuté informace

Postup podle § 41 odst. 3 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nebyl Ústavem dosud uplatněn.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení