Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 10. 2019

Žádost o poskytnutí informace, zda a případně kdy byla v období od 1. 10. 2017 ke dni podání žádosti hlášena na Ústav nežádoucí příhoda nebo podezření na nežádoucí příhodu u zdravotnického prostředku ve smyslu ustanovení § 69 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, a to ze strany Fakultní nemocnice v Motole.  

Poskytnuté informace

V období od 1. 10. 2017 ke dni podání žádosti, tj. 4. 10. 2019 byla Ústavu Fakultní nemocnicí v Motole hlášena dvě podezření na nežádoucí příhodu, a to dne 20. 11. 2018 a dne 26. 6. 2019.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení