Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 8. 2019

Žádost o poskytnutí informace o počtu služebních cest státních úředníků a pracovních cest zaměstnanců do Belgického království, nastoupených v období od 1. ledna 2019 do 30. června 2019 podle dne nástupu pracovní cesty.  

Poskytnuté informace

Služební a pracovní cesty.xlsx


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení