Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 11. 2015

Poskytnutí informací týkající se textu auditu hospodaření.  

Poskytnuté informace

Konkrétní zjištění vyplývající z forenzního auditu:

Zadáním auditu bylo prověření dodržování pravidel hospodaření s majetkem Ústavu a identifikace
nestandardních transakcí a aspektů hospodaření. Závěrečná zpráva identifikovala tyto základní
nedostatky a pochybení:
 • Nejasné vymezení předmětu veřejné zakázky
 • Neprovedení požadovaného plnění
 • Nedbalé definování úrovně poskytovaných služeb – Nedostatečné vymezení smluvních
 • požadavků na kvalitu služby
 • Neošetřená autorská práva a nejasnosti ve vlastnictví autorských práv
Závěrečná zpráva dále pojmenovává oblasti významných zjištění:
 • Diskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky
 • Nezákonné vymezení kvalifikačních předpokladů – prokázání technologického partnerství
 • Netransparentní konstrukce nabídkové ceny
 • Porušení povinnosti hodnotící komise ve vztahu k mimořádně nízkým cenám
 • Netransparentní hodnocení
 • Nevhodná konstrukce ukončení smlouvy
 • Nepřípustná změna předmětu veřejné zakázky
 • Porušení interní směrnice k nákupům do 250 tisíc korun
 • Nedodržení povinného nákupu přes elektronické tržiště
 • Neopodstatněné navýšení počtu pracovních úvazků
 • Nedostatky vedlejších podpůrných procesů
 • Pochybnosti o účelnosti předmětu plnění veřejných zakázek, resp. smluv


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení