Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 8. 2015

Poskytnutí všech pravomocných správních rozhodnutí vydaných SÚKL v období od 1.1.2015 do 1.8.2015 ve věcech vztahujících se k zákonu č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.  

Poskytnuté informace:

Žadateli byla poskytnuta pravomocná rozhodnutí vydaná ve správních řízeních sukls60964/2015, sukls158396/2014, sukls30274/2015, sukls30305/2015, sukls30266/2015, sukls20903/2012 v plném rozsahu a sukls192319/2014, sukls26982/2015, sukls28544/2015 s anonymizovanými údaji, které Ústav dle zákona o svobodném přístupu k informacím neposkytuje.

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení