Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 12. 2015

Poskytnutí informací k cenovým kontrolám zdravotnických prostředků:  

  1. Kolik cenových kontrol zaměřených na dodržování Cenového předpisu MZ 3/2012/FAR, o regulaci cen zdravotnických prostředků, SÚKL provedl od 1. 5. 2012?
  2. Jaká je celková výše pokut, které SÚKL udělil za zjištěná pochybení v rámci provedených cenových kontrol od 1. 5. 2012?

Poskytnuté informace

Od platnosti cenového předpisu 3/2012/FAR, tj. od 1. 5. 2012, byla v roce 2015 provedena 1 cílená kontrola lékárny, v rámci které byl kromě léčivých přípravků prověřen rovněž podnět na porušení pravidel cenové regulace u zdravotnických prostředků. Při kontrole bylo zjištěno porušení zákona, s provozovatelem lékárny bude zahájeno správní řízení. Žádná pokuta tedy dosud uložena nebyla.
Přehled veškerých sankcí udělených Ústavem lze nalézt zde: http://www.sukl.cz/sukl/sankce-ulozene-statnim-ustavem-pro-kontrolu-leciv. 


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení