Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 6. 2018

Žádost o poskytnutí všech informací týkajících se procesu notifikace zdravotnického prostředku XX, především data podání žádosti o notifikaci a data jejího vyřízení.  

Poskytnuté informace

Žádost o notifikaci zdravotnického prostředku XX byla podána elektronicky do Registru zdravotnických prostředků dne 3. 3. 2017. Tato žádost byla vyřízena vydáním rozhodnutí o notifikaci zdravotnického prostředku, které nabylo právní moci dne 3. 4. 2018.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení