Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 8. 2017

Poskytnutí textů rozhodnutí vydaných SÚKL v uvedených správních řízeních:  

sukls159864/2017, sukls146756/2017, sukls73049/2017, sukls259215/2016, sukls134160/2017, sukls56386/2017, sukls54592/2017, sukls59145/2017, sukls40168/2017, sukls10198/2014, sukls20092/2017, sukls29826/2017, sukls29878/2017.

Poskytnuté informace

Žadateli byla poskytnuta pravomocná rozhodnutí vydaná ve správních řízeních - sukls134160/2017, sukls54592/2017, sukls59145/2017, sukls40168/2017, sukls29826/2017 a sukls29878/2017 v plném rozsahu a sukls159864/2017, sukls146756/2017, sukls73049/2017, sukls259215/2016, sukls56386/2017, sukls10198/2014, sukls20092/2017 s anonymizovanými údaji, které Ústav dle zákona o svobodném přístupu k informacím neposkytuje.

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení