Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 8. 2019

Žádost o poskytnutí  údajů za období 01/2018-06/2019 (případně do posledního zpracovaného období) k neregistrovaným léčivým přípravkům v rámci mimořádného dovozu a specifických léčebných programů.  

Poskytnuté informace

Neregistrovane_LP_201801_201907.xlsx


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení