Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 2. 2019

Žádost o poskytnutí všech rozhodnutí o uložení pokuty Státním Ústavem pro kontrolu léčiv:  1) pro porušení §5, §5a a §5b zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy,  2) pro porušení §16 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,  za období 2017 a 2018.  

Poskytnuté informace

Žadateli byla poskytnuta pravomocná rozhodnutí vydaná ve správních řízeních:

I. v části bodu 1) žádosti a to v následujícím rozsahu:

rozhodnutí sp. zn. sukls404097/2018, sukls30317/2015sukls30279/2015, sukls304600/2015, sukls233874/2018, sukls63383/2018, sukls202167/2018, sukls72080/2014, sukls76138/2013, sukls57251/2013, sukls90336/2013, sukls207800/2016, sukls124157/2016, sukls58710/2014, sukls124136/2016,sukls68908/2013, sukls43493/2011, sukls5213/2017, sukls164990/2012, sukls208864/2016, sukls16617/2014, sukls104029/2016, sukls206891/2016, sukls139226/2013, sukls25544/2015, sukls70531/2013, sukls145448/2013, sukls52938/2016, sukls166923/2016, sukls124124/2016, sukls210683/2016, sukls210029/2013, sukls222813/2010 s anonymizovanými údaji, které Ústav dle zákona o sovobodném přístupu k informacím neposkytuje.

II. v části bodu 2) žádosti a to v následujícím rozsahu:

rozhodnutí sp. zn. sukls327391/2017, sukls73008/2017, sukls174448/2017, sukls73049/2017, sukls50171/2017, sukls73018/2017, sukls103158/2015, sukls5224/2017,sukls205860/2016, sukls261605/2016, sukls186999/2018, sukls358723/2018, sukls341233/2018, sukls64863/2016, sukls311009/2017, sukls257156/2017, sukls285763/2017, sukls285610/2017, sukls268751/2017, sukls271481/2017, sukls134337/2016, sukls183919/2017, sukls183908/2017, sukls180132/2017, sukls195242/2017, sukls174415/2017, sukls176757/2017, sukls264639/2016, sukls194738/2013, sukls15593/2017, sukls424976/2018, sukls419346/2018, sukls419415/2018, sukls395748/2018, sukls258627/2018, sukls358682/2018, sukls362552/2018, sukls337113/2018, sukls332800/2018, sukls324031/2018, sukls324005/2018, sukls322604/2018, sukls291321/2018, sukls313273/2018, sukls303279/2018, sukls301964/2018, sukls282287/2018, sukls283385/2018, sukls213487/2018, sukls199572/2018, sukls187278/2018, sukls161325/2018, sukls219995/2016, sukls122199/2016, sukls174425/2017, sukls21225/2018, sukls389526/2017, sukls328616/2017, sukls361278/2017, sukls397240/2017 s anonymizovanými údaji, které Ústav dle zákona o svobodném přístupu k informacím neposkytuje a sukls21941/2017, sukls219513/2016, sukls290444/2018, sukls182320/2018, sukls124482/2018, sukls97073/2018, sukls749/2018 v plném rozsahu.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení