Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 1. 2016

Poskytnutí informace týkající se úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely v následujícím rozsahu:  

u všech léčivých přípravků, které jsou uvedeny v Seznamu léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění, který Ústav zveřejňuje na elektronické úřední desce v souladu se zákonem o veřejném zdravotním pojištění, pro každý kód informaci o tom, jaká výše obchodní přirážky (nebo cenové pásmo) byla použita při výpočtu nejvyšší možné úhrady pro konečného spotřebitele. Informaci prosíme zaslat formou tabulky (formát MS EXCEL) a ke každému kódu LP uvést požadovanou informaci.  

Poskytnuté informace

Žadateli byla poskytnuta tabulka v požadovaném rozsahu a formě.

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení