Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 8. 2017 (1)

Žádost o poskytnutí všech rozhodnutí vydaných ve správních řízeních vedených ve věci porušení správné distribuční praxe dle ust. § 77 odst. 1 písm. g) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, která Ústav vydal v posledních 3 letech.  

Poskytnuté informace

Žadateli byla poskytnuta pravomocná rozhodnutí vydaná ve správních řízeních sukls73049/2017, sukls259215/2016, sukls54592/2017, sukls59145/2017, sukls40168/2017, sukls10198/2014, sukls243840/2012, sukls6719/2017, sukls32225/2015, sukls153935/2016, sukls91627/2015, sukls92414/2015, sukls31393/2016, sukls30465/2016, sukls91637/2015, sukls21966/2015, sukls113319/2015, sukls66292/2014, sukls114910/2014 s anonymizovanými údaji, které Ústav dle zákona o svobodném přístupu k informacím neposkytuje.

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení