Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 3. 2019

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv pod sp. zn. sukls4763/2019.  

Poskytnuté informace

Žadateli bylo poskytnuto požadované rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv vydané ve správním řízení  sp. zn. sukls4763/2019 s anonymizovanými údaji, které Ústav dle zákona o svobodném přístupu k informacím neposkytuje.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení