Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 3. 2018

Žádost o poskytnutí veškerých záznamů o činnostech zpracování podle článku 30 - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).  

Poskytnuté informace

Záznamy o činnostech zpracování podle čl. 30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 je Ústav povinen vést od 25. 5. 2018, tudíž v současné době Ústav tyto záznamy nevede.

Nad rámec žádosti bylo žadateli sděleno, že pokud kdokoliv vznese dotaz týkající se jeho osobních údajů a rozsahu jejich zpracování, Ústav vždy vyžaduje, aby takováto žádost byla zaslána buď datovou schránkou, nebo byla podepsána kvalifikovaným certifikátem žadatele. Případně lze žádost přinést také osobně na podatelnu, kde pracovník podatelny ověří na základě předloženého dokladu identity, zda identita osoby žadatele souhlasí se žádostí.

Ústav tímto způsobem předchází případům, aby při zaslání neověřeného mailu nebyly podvodně získávány osobní údaje jiných osob, než je odesílatel žádosti.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení