Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 2. 2018

Žádost o poskytnutí informace na základě jakého důvodu a případně v souladu s jakým právním předpisem SÚKL preferuje při komunikaci se zdravotnickými zařízeními kódování všeobecné zdravotní pojišťovny a nerespektuje kódování dané vyhláškou č. 354/2017 Sb.  

Poskytnuté informace

Ústav k žádosti uvádí, že číselník VZP, který obsahuje seznam odborností, které se používají pro nasmlouvání zdravotní péče s pojišťovnou, je v terénu široce používaný, a Ústavu není znám žádný předpis, který by vyžadoval používání kódů kapitol z vyhlášky č. 134/1998 Sb. v informačním systému státní správy.

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení