Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 1. 2018

Žádost o poskytnutí informací k nahlížení do dokumentace, která byla předložena s žádostí o stanovení maximální ceny a stanovení výše a podmínek úhrady a která byla pořízena v průběhu řízení o stanovení maximální ceny nebo o stanovení výše a podmínek úhrady:  

1. Jaká existují datová rozhraní pro vstup či komunikaci s databází správních řízení o stanovení maximální ceny a o stanovení výše a podmínek úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, včetně pravomocných rozhodnutí.

2. Prosíme o poskytnutí informací ohledně postupu k získání přístupu k datovému rozhraní DSŘ správních řízení o stanovení maximální ceny a o stanovení výše a podmínek úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, včetně pravomocných rozhodnutí.

3. Pokud je tento přístup zpoplatněn, prosíme uveďte jeho cenu.

4. Mohou datový přístup pro účastníky řízení využívat také jiné subjekty? Informaci prosím poskytněte ve strojově čitelné podobě.

Poskytnuté informace

SÚKL umožňuje přístup do správních řízení o stanovení maximální ceny a o stanovení výše a podmínek úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, včetně pravomocných rozhodnutí, prostřednictvím VERSO a datového rozhraní DSŘ.

Přístup do spisů VERSO je dostupný na webových stránkách Ústavu zde: https://verso.sukl.cz/, a to na základě žádosti podepsané elektronickým podpisem, a mohou jej tak využívat všechny fyzické a právnické osoby s elektronickým podpisem.

Přístup přes datové rozhraní DSŘ je určen výhradně pro přístup účastníků správního řízení. Pokud si účastník řízení požádá o vstup, Ústav ověří oprávněnost tohoto požadavku, tedy zda se skutečně jedná o účastníka řízení a aktuálně posoudí, zda mu bude toto datové rozhraní zpřístupněno.

Ani jeden z výše uvedených přístupů není zpoplatněn.

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení