Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 6. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se léčivého přípravku Diprophos.  

1) zveřejnění smluv se společností Merck Sharp & Dohme dodávající na náš trh lék Diprophos, včetně zápisu z jednání a veškerých zápisů z jednání, která vedla ke zrušení registrace v ČR tohoto přípravku;

2) postup, jak si lék dovézt nebo nechat zaslat z ostatních zemích z EU, protože tam je všude k dispozici.

Poskytnuté informace

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů (zákon o léčivech) umožňuje v případě, že není možné k léčbě použít žádný přípravek odpovídajícího složení nebo obdobných terapeutických vlastností v ČR registrovaný a dostupný, tzv. individuální dovoz léku ze zahraničí (lékař pacientovi předepíše v ČR neregistrovaný lék a lékárna mu jej objedná v zahraničí). Lékař musí s touto skutečností a s důsledky léčby seznámit pacienta a předepsání neregistrovaného léčivého přípravku vyznačí na receptu.

Předepsání nebo použití neregistrovaného léčivého přípravku ošetřující lékař neprodleně oznámí Ústavu prostřednictvím webového formuláře uvedeného na webových stránkách Ústavu.

Úhradu ze zdravotního pojištění (např. u dovozu neregistrovaného přípravku) může schválit revizní lékař pojišťovny podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, pokud je poskytnutí přípravku nehrazeného ze zdravotního pojištění jedinou možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce.

Vzhledem ke skutečnosti, že Ústav žádnými smlouvami uzavřenými se společností Merck Sharp & Dohme a žádnými zápisy z jednání, které vedly ke zrušení registrace předmětného léčivého přípravku, nedisponuje, byla část žádosti pod bodem 1 odmítnuta.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení