Žádost o poskytnutí informací ze dne 20. 4. 2015 (2)

Poskytnutí datových výstupů z hlášení LEK-13 a DIS-13 v členění na okresy na měsíční bázi.  

Poskytnuté informace

V souladu s ustanovením § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím Vás tímto odkazujeme na webové stránky Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz, kde jsou zveřejněny požadované informace ve formátu, v jakém jsou Ústavem zveřejňovány.

Zveřejňování a poskytování údajů, které Ústav získává od provozovatelů (od distributorů na základě hlášení dle pokynu DIS-13 a od lékáren na základě pokynu LEK-13) upravuje zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“) v ustanovení § 99. Dle tohoto ustanovení Ústav zpřístupní na vyžádání souhrnné informace o cenách a množství jednotlivých léčivých přípravků, které byly distribuovány poskytovatelům zdravotních služeb nebo osobám poskytujícím veterinární péči nebo vydány podle § 82 provozovateli oprávněnými k výdeji léčivých přípravků.

Na základě toho Ústav zveřejňuje souhrnné informace o cenách a množství jednotlivých léčivých přípravků získaná z výše uvedených hlášení na webových stránkách Ústavu v části Dodávky léčivých přípravků v ČR v jednotlivých letech v níže uvedeném rozsahu. http://www.sukl.cz/dodavky-leciv-v-ceske-republice-v-jednotlivych-letech.

Údaje z hlášení o dodávkách léčivých přípravků dle pokynu DIS-13 jsou zveřejňovány:

Údaje z hlášení o vydaných léčivých přípravcích dle pokynu LEK-13 jsou zveřejňovány:

V současné době tyto údaje nejsou zveřejňovány měsíčně s ohledem na skutečnost, že hlášení nejsou zasílána od všech provozovatelů lékáren a jejich vypovídací hodnota je tímto omezena. Počet lékáren, které zaslaly hlášení dle pokynu LEK-13 jsou uveden v článku Informace získané z hlášení lékáren o vydaných léčivých přípravcích v příslušném čtvrtletí roku v části Dodávky léčiv – základní informace http://www.sukl.cz/dodavky-leciv-zakladni-informace.

 

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení