Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 2. 2015 (3)

Poskytnutí kopie Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek vyhotovené podle § 80 zákona č. 137/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách v souvislosti s veřejnou zakázkou VZSAKL01/2014 „Dodávka konopí pro léčebné použití“.  

Poskytnuté informace

Žadateli byla poskytnuta kopie požadované zprávy o posouzení a hodnocení nabídek vyhotovené podle § 80 Zákona č. 137/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách v souvislosti s veřejnou zakázkou VZSAKL01/2014 „Dodávka konopí pro léčebné použití“ s anonymizovanými údaji, které Ústav dle zákona o svobodném přístupu k informacím neposkytuje.

 

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení