Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 12. 2015

Poskytnutí plného znění usnesení Městského soudu v Praze, jímž se nařizuje předběžné opatření, na základě kterého nesmí SÚKL užívat SW aplikace popsané ve stanovisku SÚKL z 16. 12. 2015 zveřejněném na internetových stránkách SÚKL.  

Poskytnuté informace

Plné znění usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 12. 2015.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení