Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 3. 2015

Poskytnutí informací týkajících se sdělení celkových částek, jež byly fakturovány na základě plnění ze smluv, uzavřených mezi Ústavem a    

1) osobou JUDr. Jaromír Bláha, r. č. 740610/1725, osvědčení České advokátní komory č. 8799, identifikační číslo 66248426, a to zvlášť za jednotlivé roky od roku 2002 včetně do roku 2014 včetně, a

2) společností Advokátní kancelář Němec, Bláha & Navrátilová, s.r.o., identifikační číslo 28509951, a to zvlášť za jednotlivé roky od roku 2009 včetně do roku 2014 včetně.

 

Poskytnuté informace

K bodu 1)

Osobou JUDr. Jaromír Bláha, r. č. 740610/1725, osvědčení České advokátní komory č. 8799, identifikační číslo 66248426 nebyly Ústavu žádné částky fakturovány.

K bodu 2)

Společností Advokátní kancelář Němec, Bláha & Navrátilová, s.r.o., identifikační číslo 28509951 byly Ústavu fakturovány níže uvedené částky:

2010 – 2 801 400,00 Kč,

2011 – 5 335 140,00 Kč,

2012 – 10 036 620,00 Kč,

2013 – 3 513 253,00 Kč,

2014 – 2 267 465,00 Kč.

 

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení