Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 8. 2018

Žádost o poskytnutí seznamu inspektorů  správné klinické praxe s uvedením zahájení a ukončení vykonávané pozice a seznamu vedoucích inspektorů správné klinické praxe za roky 2012-2018.  

Poskytnuté informace

Ad 1)

 

Nástup

Ukončení

MUDr. Zdeňka Mertová

01.03.2006

dosud

MVDr. Eva Kučerová

01.12.2000

dosud

MUDr. Darek Foit, MBA

18.11.2013

31.12.2015

Mgr. Jana Kelčíková

19.01.2015

dosud

RNDr. Monika Šídová, Ph.D.

01.10.2015

dosud

Ing. Petra Prouzová, Ph.D.

01.05.2016

dosud

 Ad 2) Vedoucí inspektoři

MUDr. Zdeňka Mertová, MVDr. Eva Kučerová, MUDr. Darek Foit, MBA, Mgr. Jana Kelčíková, RNDr. Monika Šídová, Ph.D., Ing. Petra Prouzová, Ph.D.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení