Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 8. 2018

Žádost o poskytnutí seznamu uskutečněných inspekcí správné klinické praxe.  

Žadatel požaduje poskytnutí následujících informací:

1. Seznam uskutečněných inspekcí správné klinické praxe se jmény inspektorů, kteří danou inspekci prováděli u farmaceutických firem mimo smluvních výzkumných organizací (CRO) za roky 2012-2018.

2. Seznam inspekcí správné klinické praxe za roky 2012-2018, u kterých byl zjištěn správní delikt s uvedením výše pokuty, která byla za daný správní delikt SÚKLem udělena.

Poskytnuté informace

Ad 1) U farmaceutických firem mimo smluvních výzkumných organizací v letech 2012 až 2018 nebyla provedena žádná inspekce správné klinické praxe.

Ad 2) Seznam inspekcí správné klinické praxe za období od roku 2012 do roku 2018, u kterých byl zjištěn správní delikt, s uvedením výše pokuty v anonymizované podobě byl žadateli poskytnut.

 
Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení