Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 12. 2015

Poskytnutí informací ohledně užívání právního informačního systému CODEXIS (dodavatel ATLAS consulting spol. s r. o.) :  

V případě užívání právního informačního systému CODEXIS:
  1. Sdělení informace zda využíváte k tomuto softwaru doplněk Liberis?
  2. Jaký je přesný název doplňku Liberis, Liberis Silver nebo Liberis Gold, popřípadě jiný?
  3. Sdělení informace pro kolik uživatelů (poskytnutých licencí) je určen?
  4. Sdělení informace o částce, která je vynaložena na pořízení tohoto systém z veřejných prostředků?
  5. Sdělení informace od kdy je uzavřena smlouva na využívání tohoto systému; v případě že není uzavřena smlouva, sdělení od kdy je uhrazeno využívání tohoto systému?
  6. Sdělení informace do kdy je uzavřena smlouva na využívání tohoto systému; v případě že není uzavřena smlouva, sdělení do kdy je uhrazeno využívání tohoto systému?

Poskytnuté informace

Ústav nepoužívá právní informační systém CODEXIS (dodavatel ATLAS consulting spol. s r. o.).


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení