Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 3. 2019

Žádost o poskytnutí všech rozhodnutí o zatřídění zdravotnického prostředku podle § 40 zákona č. 268/2014 Sb., která vydal Státní ústav pro kontrolu léčiv od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017.  

Poskytnuté informace

Žadateli bylo poskytnuto rozhodnutí vedené pod sp. zn. sukls232238/2015 s anonymizovanými údaji, které Ústav dle zákona o svobodném přístupu k informacím neposkytuje.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení