Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 10. 2020

Žádost o poskytnutí informace týkající se onemocnění Covid-19.  

Žadatel požaduje následující informace.

1) Kolik procent hospitalizovaných pacientů s Covid-19 mělo hodnotový deficit vitaminu D a/ nebo zinku a /nebo jiných nutrientů?

2) Jaké jsou schválené léčebné protokoly v lékařských ordinacích pro pacienty s pozitivním testem a v nemocnicích pro hospitalizované pacienty s onemocněním Covid-19? Na základě jaké odborné literatury / ověřené klinické praxe jsou nastaveny tyto léčebné protokoly?

3) Na jakém odborném základě byl k léčbě hospitalizovaných pacientů experimentálně používán remdesivir? Poskytněte vědeckou studii prokazující jeho účinnost.

4) Kolik procent hospitalizovaných pacientů / zemřelých s Covid-19 bylo v posledním roce očkováno jakoukoliv vakcínu proti chřipce či jakoukoliv jinou vakcínou? Jaká vakcína proti chřipce se v ČR používala minulý rok a jaká tento rok? Uveďte všechny výrobce.

5) Jaké je riziko úmrtí na vakcínu proti chřipce? Uveďte u každého výrobce zvlášť. Zvyšuje vakcína proti chřipce riziko onemocnění jinými respiračními infekcemi? Jakými? Přiložte relevantní studie.

6) Byla u všech pacientů, kteří umřeli v České republice oficiálně na Covid-19, provedena pitva? Byla u všech pitvou potvrzena příčina úmrtí? Kolik pacientů umřelo jednoznačně na virus SARS-CoV-2? Jaké jsou specifické monokloniální protilátky, které používají patologové při imunohistochemickém rozboru na prokázání, že dotyčný zemřel na SARS-CoV-2 / Covid-19?

7) Uveďte údaje vývoje užívání psychofarmak a návykových látek (alkohol, opioidy) od vyhlášení pandemie do současnosti (grafy, číselné hodnoty, cokoliv je dostupné).

8) Uveďte údaje vývoje domácího násilí a sebevražd od vyhlášení pandemie po současnost (grafy, číselné hodnoty, cokoliv je k dispozici).

9) Uveďte údaje vývoje úmrtí na srdeční choroby, rakovinu, diabetes mellitus, cévní nemoci mozku a ostatní plicní onemocnění od začátku pandemie po současnost grafy, číselné hodnoty, cokoliv je k dispozici).

Poskytnuté informace

Ad 3) V České republice nebyl remdesivir používán experimentálně.

Souhrn studií prokazující účinnost remdesiviru je uveden v části 5.1 souhrnu údajů o přípravku Veklury (remdesivir) viz  https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/veklury-epar-product-information_cs.pdf (http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?kod=0249656).

Ad 4) Jaká vakcína proti chřipce se v ČR používala minulý rok a jaká tento rok? Uveďte všechny výrobce.

V tabulce níže byly žadateli poskytnuty informace o množství distribuovaných léčivých přípravků dle hlášení distributorů za období 01/2019 až 08/2020.

Kód období

Název

Doplněk

Kód SUKL

Počet balení

Název držitele

Země

2019.03

INFLUVAC

INJ SUS ISP 1X0,5ML+J

0229653

1

Mylan IRE Healthcare Limited

IRL

2019.04

INFLUVAC TETRA

INJ SUS ISP 1X0,5ML+J

0225792

48

Mylan IRE Healthcare Limited

IRL

2019.04

VAXIGRIP TETRA

INJ SUS ISP 1X0,5ML+J

0131426

20

Sanofi Pasteur

F

2019.09

INFLUVAC TETRA

INJ SUS ISP 1X0,5ML+J

0225792

6 936

Mylan IRE Healthcare Limited

IRL

2019.09

INFLUVAC TETRA

INJ SUS ISP 1X0,5ML+J

0231888

254 054

Mylan IRE Healthcare Limited

IRL

2019.10

INFLUVAC TETRA

INJ SUS ISP 1X0,5ML+J

0225792

52

Mylan IRE Healthcare Limited

IRL

2019.10

INFLUVAC TETRA

INJ SUS ISP 1X0,5ML+J

0231888

37 240

Mylan IRE Healthcare Limited

IRL

2019.10

VAXIGRIP TETRA

INJ SUS ISP 1X0,5ML+J

0131426

235 066

Sanofi Pasteur

F

2019.11

INFLUVAC TETRA

INJ SUS ISP 1X0,5ML+J

0225792

3

Mylan IRE Healthcare Limited

IRL

2019.11

INFLUVAC TETRA

INJ SUS ISP 1X0,5ML+J

0231888

19 460

Mylan IRE Healthcare Limited

IRL

2019.11

VAXIGRIP TETRA

INJ SUS ISP 1X0,5ML+J

0131426

183 958

Sanofi Pasteur

F

2019.12

INFLUVAC TETRA

INJ SUS ISP 1X0,5ML+J

0231888

3 088

Mylan IRE Healthcare Limited

IRL

2019.12

VAXIGRIP TETRA

INJ SUS ISP 1X0,5ML+J

0131426

12 318

Sanofi Pasteur

F

2020.06

VAXIGRIP TETRA

INJ SUS ISP 1X0,5ML+J

0131426

10

Sanofi Pasteur

F

2020.08

VAXIGRIP TETRA

INJ SUS ISP 1X0,5ML+J

0131426

8 965

Sanofi Pasteur

F

Ad 7) Žadateli byly poskytnuty údaje o množství distribuovaných léčivých přípravků (psychotropních a návykových látek) dle hlášení distributorů za období 01/2019 až 08/2020 v měsíčním členění (počty balení a DDD – denní doporučená dávka). Údaje o skutečné spotřebě Ústav k dispozici nemá.

Psychoaktivní_201901_202008.pdf

V otázkách č. 1, 2, 4 (1. věta), 5, 6, 8 a 9 byla žádost v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím odložena, protože se nevztahuje k působnosti Ústavu.