Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 2. 2016

Žádost o poskytnutí informací ohledně nedostupnosti FRAMYKOIN a BACTROBAN:  

  1. Sdělení, proč k dnešnímu dni nelze v žádné z lékáren v ČR zakoupit byť na vystavený recept mast FRAMYKOIN DRM UNG 10GM.
  2. Sdělení, proč k dnešnímu dni nelze v žádné z lékáren v ČR zakoupit byť na vystavený recept mast BACTROBAN DRM UNG 15GM.

Dle sdělení z lékáren má dodavatel obou ATB výpadek. Odlétám do tropické oblasti a výše uvedené ATB potřebuji s sebou a s FUCIDINem již nemám dobré zkušenosti, v mokru je nepoužitelný.

Poskytnuté informace

U uvedených léčivých přípravků bylo ze strany držitele rozhodnutí o registraci nahlášeno přerušení dodávek. Podle ustanovení § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím Vás tímto odkazujeme na webové stránky Ústavu, část Přehledy a Seznamy/Přehled hlášení o uvedení, přerušení nebo ukončení uvádění léčiv na trh http://www.sukl.cz/modules/marketreport/search.php. Na daném odkaze můžete po zadání názvu nebo kódu léčivého přípravku nalézt informaci o tom, zda a kdy bylo nahlášeno zahájení, přerušení nebo ukončení uvádění léčivého přípravku na trh, příp. i informace o nahraditelnosti.

Tyto informace jsou rovněž dostupné na webových stránkách Ústavu v části Databáze léků na http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php po zadání názvu léčivého přípravku, v detailu léčivého přípravku na záložce Dostupnost. Na daném odkaze je k dispozici také návod k vyhledávání.

Pokud došlo k přerušení dodávek na český trh a dosud nebylo držitelem rozhodnutí o registraci nahlášeno datum obnovení, Ústav nemá k dispozici bližší informace. Pro více podrobností můžete kontaktovat přímo držitele rozhodnutí o registraci. Kontakt je dostupný v databázi léčivých přípravků http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php v detailu léčivého přípravku na záložce Kontakty

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení