Žádost o poskytnutí informací zde dne 24. 8. 2015

Poskytnutí přesného znění souhrnu údajů o přípravku IMURAN 50 MG platného v období od 10. 7. 2013 do 18. 9. 2013 - opakovaná žádost.  

Poskytnuté informace

Žadateli byl opakovaně poskytnut souhrn údajů o přípravku IMURAN 50 MG, reg. č. 59/188/70-B/C, vydaný ke dni 3. 7. 2013 k prodloužení registrace výše zmíněného přípravku.

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení