Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 2. 2018

Žádost o poskytnutí všech rozhodnutí vydaných v hraničních řízení, která je SÚKL oprávněn vést dle ust. §13 odst. 2 písm. h) a ust. § 24a zákona č.378/2007 Sb. o léčivech, jejichž předmětem byl výrobek obsahující látku melatonin.  

Poskytnuté informace

Žadateli bylo poskytnuto pravomocné rozhodnutí vydané ve správním řízení SUKLS173522/2017 s anonymizovanými údaji, které Ústav dle zákona o svobodném přístupu k informacím neposkytuje.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení