Žádost o poskytnutí informací ze dne 11. 8. 2017 (2)

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí sukls20092/2017 vydaného SÚKL.  

Poskytnuté informace

Žadateli bylo poskytnuto pravomocné rozhodnutí vydané ve správním řízení sukls20092/2017 s anonymizovanými údaji, které Ústav dle zákona o svobodném přístupu k informacím neposkytuje.

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení