Výzvy SÚKL

Informace k výzvám k převzetí registrace nebo předložení návrhu specifického léčebného programu.  

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku HUMAN RABIES IMMUNOGLOBULIN k parenterálnímu podání

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující léčivou látku HUMAN RABIES IMUNOGLOBULIN v jednotce lékové formy 150 IU/1 ml mg k parenterálnímu (injekčnímu) podání určený k postexpoziční prevenci vztekliny.  

 

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku lynestrenolum ve formě tablet určených k perorálnímu podání

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující léčivou látku lynestrenolum ve formě tablet určených k perorálnímu podání, používaný v indikacích polymenorea, menoragie a metroragie, některé případy primární a sekundární amenorey a oligomenorey, endometrióza, některé případy karcinomu endometria, benigní onemocnění prsu, potlačení ovulace, ovulační bolesti a menstruace; dysmenorea, posunutí menstruace, jako přídatný lék při léčbě estrogeny při peri- a postmenopauze s cílem zabránit hyperplazii endometria.  

 

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku klenbuterol hydrochlorid ve formě tablet určených k perorálnímu podání

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující léčivou látku klenbuterol hydrochlorid ( clenbuteroli hydrochloridum) ve formě tablet určených k perorálnímu podání, indikovaný k prevenci a dlouhodobé bronchodilatační léčbě bronchiálního astmatu a dalších stavů reverzibilní bronchiální obstrukce, jako je např. chronická obstrukční bronchitida.  

 

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku MIANSERIN k perorálnímu podání k léčbě depresivních poruch

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující léčivou látku MIANSERIN v lékové formě určené k perorálnímu podání k léčbě depresivních poruch.  

 

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku PENICILLAMINUM

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující léčivou látku PENICILLAMINUM v jednotce lékové formy 150 mg a 300 mg k perorálnímu podání.   

 

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku CYTARABINE s prodlouženým účinkem k intrathekálnímu podání

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující léčivou látku CYTARABINE ve formě koncentrátu vhodnému k intrathekálnímu podání s prodlouženým účinkem určený k léčbě lymfomatózní meningitidy.  

 

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku gonadotropinum chorionicum humanum

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu pro léčivý přípravek obsahující léčivou látku gonadotropinum chorionicum humanum určený u mužů pro léčbu při hypogonadotropním hypogonadismu, opožděné pubertě spojené s nedostatečnou hypofyzární funkcí a kryptorchismu, který není způsoben anatomickou obstrukcí.