Výzvy SÚKL

Informace k výzvám k převzetí registrace nebo předložení návrhu specifického léčebného programu.  

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku MIANSERIN k perorálnímu podání k léčbě depresivních poruch

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující léčivou látku MIANSERIN v lékové formě určené k perorálnímu podání k léčbě depresivních poruch.  

 

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku PENICILLAMINUM

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující léčivou látku PENICILLAMINUM v jednotce lékové formy 150 mg a 300 mg k perorálnímu podání.   

 

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku CYTARABINE s prodlouženým účinkem k intrathekálnímu podání

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující léčivou látku CYTARABINE ve formě koncentrátu vhodnému k intrathekálnímu podání s prodlouženým účinkem určený k léčbě lymfomatózní meningitidy.  

 

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku gonadotropinum chorionicum humanum

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu pro léčivý přípravek obsahující léčivou látku gonadotropinum chorionicum humanum určený u mužů pro léčbu při hypogonadotropním hypogonadismu, opožděné pubertě spojené s nedostatečnou hypofyzární funkcí a kryptorchismu, který není způsoben anatomickou obstrukcí.