Výzvy SÚKL

Informace k výzvám k převzetí registrace nebo předložení návrhu specifického léčebného programu.  

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek k devitalizaci zubní dřeně

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek určený k devitalizaci zubní dřeně (pulpektomii) s obsahem paraformaldehydu a s přítomností lokálního anestetika ve formě devitalizační pasty.  

 

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku gonadotropinum chorionicum humanum

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu pro léčivý přípravek obsahující léčivou látku gonadotropinum chorionicum humanum určený u mužů pro léčbu při hypogonadotropním hypogonadismu, opožděné pubertě spojené s nedostatečnou hypofyzární funkcí a kryptorchismu, který není způsoben anatomickou obstrukcí.