Volná služební místa

Odborný hodnotitel Oddělení úhrad zdravotnických prostředků

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Odborný hodnotitel Oddělení úhrad zdravotnických prostředků.  

 

Odborný hodnotitel specialista Oddělení úhrad zdravotnických prostředků

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Odborný hodnotitel specialista Oddělení úhrad zdravotnických prostředků.  

 

Inspektor Oddělení dozoru nad reklamou

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo  Inspektor Oddělení dozoru nad reklamou.  

 

Inspektor Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Inspektor Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů.  

 

Inspektor Oddělení kontroly léčiv Plzeň

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místa Inspektor Oddělení kontroly léčiv Plzeň.  

 

Koordinátor Oddělení koordinace odborných činností a dostupnosti léčiv

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Koordinátor Oddělení koordinace odborných činností a dostupnosti léčiv.  

 

Odborný pracovník – koordinátor Oddělení vybraných typů správních řízení

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místa Odborný pracovník – koordinátor Oddělení vybraných typů správních řízení.