Volná služební místa

Odborný hodnotitel Oddělení registrace osob a odborných posudků

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Odborný hodnotitel Oddělení registrace osob a odborných posudků.  

 

Odborný hodnotitel Oddělení úhrad zdravotnických prostředků

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Odborný hodnotitel Oddělení úhrad zdravotnických prostředků.  

 

Odborný hodnotitel specialista Oddělení úhrad zdravotnických prostředků

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Odborný hodnotitel specialista Oddělení úhrad zdravotnických prostředků.  

 

Právník Oddělení právní podpory Odboru zdravotnických prostředků

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Právník Oddělení právní podpory Odboru zdravotnických prostředků.  

 

Odborný hodnotitel Oddělení notifikace zdravotnických prostředků

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo  Odborný hodnotitel Oddělení notifikace zdravotnických prostředků.  

 

Odborný posuzovatel Oddělení registrace osob a odborných posudků

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Odborný posuzovatel Oddělení registrace osob a odborných posudků.  

 

Posuzovatel Oddělení farmakovigilančního hodnocení

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místa Posuzovatel Oddělení farmakovigilančního hodnocení.  

 

Právník v Oddělení právních a legislativních činností

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební pozici právník v Oddělení právních a legislativních činností  

 

Vedoucí oddělení právní podpory sekce dozoru

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební pozici Vedoucí oddělení právní podpory sekce dozoru