Volná služební místa

Odborný pracovník – koordinátor Oddělení vybraných typů správních řízení

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Odborný pracovník – koordinátor Oddělení vybraných typů správních řízení.  

 

Odborný hodnotitel Oddělení registrací a notifikací

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Odborný hodnotitel Oddělení registrací a notifikací.  

 

Odborný hodnotitel Oddělení úhrad zdravotnických prostředků

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Odborný hodnotitel Oddělení úhrad zdravotnických prostředků.  

 

Právník Sekce dozoru

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební pozici Právník Sekce dozoru  

 

Právník Oddělení právní podpory a managementu registrací

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební pozici Právník Oddělení právní podpory a managementu registrací  

 

Právník Oddělení koordinace správních řízení úvazek 0,8

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební pozici Právník Oddělení koordinace správních řízení (úvazek 0,8)  

 

Právník Oddělení koordinace správních řízení

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Právník Oddělení koordinace správních řízení