Volná služební místa

Administrativní pracovník Oddělení validace a administrativní podpory

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Administrativní pracovník Oddělení validace a administrativní podpory.  

 

Inspektor Oddělení kontroly léčiv Olomouc

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Inspektor Oddělení kontroly léčiv Olomouc.  

 

Administrativní pracovník Oddělení validace a administrativní podpory

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Administrativní pracovník Oddělení validace a administrativní podpory.  

 

Inspektor Oddělení kontroly léčiv Plzeň

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Inspektor Oddělení kontroly léčiv Plzeň.  

 

Ředitel sekce registrací 2. kolo

SÚKL informuje o vyhlášení 2. kola výběrového řízení na pozici Ředitel sekce registrací  

 

Právník Oddělení právní podpory sekce zdravotnických prostředků

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozice Právník Oddělení právní podpory sekce zdravotnických prostředků.  

 

Inspektor pro oblast zpracování lidských tkání a buněk Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Inspektor pro oblast zpracování lidských tkání a buněk Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů.  

 

Koordinátor registrací – posuzovatel textů Oddělení národní regulace

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Koordinátor registrací – posuzovatel textů Oddělení národní regulace.  

 

Inspektor správné klinické praxe Oddělení klinických praxí

SÚKL inforuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Inspektor správné klinické praxe Oddělení klinických praxí.  

 

Inspektor Oddělení kontroly léčiv Plzeň

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Inspektor Oddělení kontroly léčiv Plzeň.    

 

Inspektor Oddělení kontroly léčiv Ostrava

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Inspektor Oddělení kontroly léčiv Ostrava.