Volná služební místa

Státní agentura pro konopí pro léčebné využití - odborný pracovník

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na pozici Odborný pracovník v oddělení Státní agentura pro konopí pro léčebné využití  

 

Vedoucí oddělení úhrad zdravotnických zdravotnických prostředků 2.kolo

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební pozici Vedoucí oddělení úhrad zdravotnických prostředků - 2.kolo  

 

Odborný pracovník Odboru laboratorní kontroly

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Odborný pracovník Odboru laboratorní kontroly.  

 

Vedoucí oddělení koordinace odborných činností

SÚKL vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na služební pozici Vedoucí oddělení koordinace odborných činností  

 

Ředitel odboru analýz a podpory řízení

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební pozici Ředitel odboru analýz a podpory řízení  

 

Vedoucí oddělení klinického hodnocení zdravotnických prostředků a vigilance

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební pozici Vedoucí oddělení klinického hodnocení zdravotnických prostředků a vigilance  

 

Vedoucí oddělení právní podpory sekce dozoru

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební pozici Vedoucí oddělení právní podpory sekce dozoru  

 

Koordinátor registrací – posuzovatel textů Oddělení národní regulace

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Koordinátor registrací – posuzovatel textů Oddělení národní regulace.