Volná služební místa

Koordinátor správních řízení v Oddělení koordinace správních řízení

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Koordinátor správních řízení v Oddělení koordinace správních řízení.  

 

Odborný hodnotitel Oddělení úhrad zdravotnických prostředků

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Odborný hodnotitel Oddělení úhrad zdravotnických prostředků.  

 

Odborný hodnotitel specialista Oddělení úhrad zdravotnických prostředků

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Odborný hodnotitel specialista Oddělení úhrad zdravotnických prostředků.  

 

Odborný hodnotitel Oddělení registrace osob a odborných posudků

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místa Odborný hodnotitel Oddělení registrace osob a odborných posudků.  

 

Posuzovatel Oddělení farmakovigilančního hodnocení

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Posuzovatel Oddělení farmakovigilančního hodnocení.  

 

Koordinátor registrací – posuzovatel textů Oddělení národní regulace

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Koordinátor registrací – posuzovatel textů Oddělení národní regulace.  

 

Referent RMS v Oddělení MRP žádostí

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Referent RMS v Oddělení MRP žádostí.  

 

Ředitel/ředitelka odboru hodnocení zdravotnických technologií 1. kolo

SÚKL vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na služební pozici Ředitel odboru zdravotnických technologií   

 

Vedoucí oddělení farmakoekonomických analýz 1. kolo

SÚKL vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na služební pozici vedoucí oddělení farmakoekonomických analýz