Věstník SÚKL 7/2017

Věstník SÚKL 7/2017 zveřejněn 1. 8. 2017  

Obsah:
  • Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích - červen 2017
  • Přehled pokynů platných k 1. 7. 2017
  • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v červnu 2017
  • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v červnu 2017
  • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
  • Informace o dokumentech vydaných Evropskou agenturou pro léčivé přípravky
  • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL - registrační agenda
  • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci červnu 2017
  • Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely bez stanovené úhrady, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
  • Nově registrované přípravky a změny v registraci v roce 2017
  • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2017
  • Zrušené registrace v roce 2017