Věstník SÚKL 2/2013

Věstník SÚKL 2/2013 zveřejněn 12. 2. 2013.  

Obsah:

 • Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích - leden 2013
 • Přehled pokynů SÚKL platných k 1. 1. 2013
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v lednu 2013
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v lednu 2013
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL - registrační agenda
 • Přehled údajů o stavu žádostí ve 4. čtvrtletí 2012 - oddělení klinického hodocení
 • Přehled údajů o základních činnostech odboru lékárenství a distribuce ve 4. čtvrtletí 2012
 • Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru ve 4. čtvrtletí 2012
 • Přehled údajů o činnosti sekce dozoru v oblasti zdravotnických prostředků za 4. čtvrtletí roku 2012
 • Přehled nových lékáren a OOVL schválených v měsíci lednu 2013
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v dubnu 2013
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely bez stanovené úhrady, u nichž může žadatel uplatnit maxímální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Registrace zrušené v období: od 1. 12. 2012 do 31. 12. 2012 s ohledem na nabytí právní moci
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2012
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2012