Věstník SÚKL 11/2017

Věstník SÚKL 11/2017 zveřejněn 23. 11. 2017  

Obsah:
 • Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích - říjen 2017
 • Přehled pokynů platných k 1. 11. 2017
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v říjnu 2017
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v říjnu 2017
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou agenturou pro léčivé přípravky
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL - registrační agenda
 • Přehled údajů o stavu žádostí v 3. čtvrtletí 2017 - oddělení klinického hodnocení
 • Přehled údajů o základních činnostech odboru lékárenství a distribuce v 3. čtvrtletí 2017
 • Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru v 3. čtvrtletí 2017
 • Přehled o činnosti sekce zdravotnických prostředků za 3. čtvrtletí 2017
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci říjnu 2017
 • Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely bez stanovené úhrady, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Nově registrované přípravky a změny v registraci v roce 2017
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2017
 • Zrušené registrace v roce 2017