Veřejná zakázka malého rozsahu č. 22/2008

Poskytování poradenských a konzultačních služeb - OPLZZ  

Datum
rozhodnutí

Vybraný uchazeč Cena
(vč.DPH)
Datum podpisu
smlouvy
Poznámka
12.2.2009 IPI, v.o.s.,
Strojírenská 34, 591 01 Žďár nad Sázavou,
IČ: 46978135
2 320 500 Kč 5.3.2009