Veřejná zakázka malého rozsahu č. 20/2008

Zajištění ubytovacích a konferenčních služeb  

Datum
rozhodnutí

Vybraný uchazeč Cena
(vč.DPH)
Datum podpisu
smlouvy
Poznámka
29.12.2008 Hotel InterContinental,
nám. Curieových 43/5, 110 00 Praha 1,
IČ: 27112390
1 785 000 Kč 30.12.2008 Celková cena za poskytnutí ubytování
a konferenční služby spojené s akcí
v rámci českého předsednictví EU.