Veřejná zakázka malého rozsahu č. 14/2008

Poskytování poradenských a konzultačních služeb v oblasti podpory plnění vybraných veřejných zakázek zadavatele  

Datum
rozhodnutí

Vybraný uchazeč Cena
(vč.DPH)
Datum podpisu
smlouvy
Poznámka
18.11.2008 PHDr.P.Nováková,
Sládkovičova 1626/6, 142 00 Praha 4,
IČ: 75858312
1 785 000 Kč 18.11.2008