Veřejná zakázka malého rozsahu č. 08/2008

Certifikace procesů Ústavu dle normy ISO 9001:2000.  

Typ
zakázky

Datum
rozhodnutí

Vybraný uchazeč Cena
(vč.DPH)
Datum podpisu
smlouvy
Poznámka
ZMR 11.8.2008 Loyds Register EMEA,
Táborská 31, 140 00 Praha 4,
IČ: 61378721
271 915 Kč 3.9.2008