Veřejná zakázka malého rozsahu č. 07/2008

Zajištění úklidových prací pro SÚKL v Šrobárova 48, Praha.  

Datum
rozhodnutí

Vybraný uchazeč Cena
(vč.DPH)
Datum podpisu
smlouvy
Poznámka
14.7.2008 KLIRO, s.r.o.,
Kostelec u Křížků 20, 251 68 Kamenice,
IČ: 27117405
1 310 802,60 Kč 28.8.2008