Veřejná zakázka malého rozsahu č. 06/2008

Dodávka služeb internetové inzerce volných pracovních míst pro SÚKL  

Datum
rozhodnutí

Vybraný uchazeč Cena
(vč.DPH)
Datum podpisu
smlouvy
Poznámka
28.4.2008 LCM, s.r.o., Lighthouse Towers,
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7,
IČ: 26441382
1 651 244  Kč 17.6.2008 Smlouva
na 32 měsíců.