Veřejná zakázka malého rozsahu č. 04/2008

Grafika a tisk Zprávy o činnosti SÚKL 2007  

Datum
rozhodnutí

Vybraný uchazeč Cena
(vč.DPH)
Datum podpisu
smlouvy
Poznámka
19.3.2008 DDM agency, s.r.o.,
Ševcovská 3350/8, 760 01 Zlín,
IČ: 26906023
156 128 Kč 14.4.2008