Veřejná zakázka malého rozsahu č. 15/2008

Poskytování poradenských a konzultačních služeb v oblasti právní podpory plnění vybraných veřejných zakázek  zadavatele VZ10/2008, VZ11/2008 a VZ12/2008  

Datum
rozhodnutí

Vybraný uchazeč Cena
(vč.DPH)
Datum podpisu
smlouvy
Poznámka
  zrušeno