Veřejná zakázka č. VZ11/2008

Dodávka SW pro sběr dat od subjektů vydávajících léčivé přípravky.  

Datum
rozhodnutí

Vybraný uchazeč Cena
(vč.DPH)
Datum podpisu
smlouvy
Poznámka
5.11.2008 Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,
Za Brumlovkou 266/2, 144 22 Praha 4,
IČ: 60193336
24 750 691 Kč 11.11.2008