Veřejná zakázka č.VZ03/2008

Modernizace TS se zaměřením na dostupnost a bezpečnost  

Typ
zakázky

Datum
rozhodnutí

Vybraný uchazeč Cena
(vč.DPH)
Datum podpisu
smlouvy
Poznámka
VZ zrušeno

Zrušení Veřejné zakázky