Veřejná zakázka č. VZ13/2008

Oprava stávajících slaboproudých systémů SÚKL a jejich doplnění  

Datum
rozhodnutí

Vybraný uchazeč Cena
(vč.DPH)
Datum podpisu
smlouvy
Poznámka
6.1.2009 PERFECTED, s.r.o.,
Hybešova 42, 602 00 Brno,
IČ: 27683028
19 769 617 Kč 17.2.2009